11:30- 12:30

Imunoterapija u tretmanu karcinoma dojke

Moderator: Semir Bešlija, Alma Mekić Abazović, Inga Marijanović
Prezentacije:
imunoterapiju u neoadj/adjuvantnom i metastatskog settingu - Inga Marijanović
Prikaz kliničkog slučaja:
- Imunoterapija u neoadjuvantnom i adjuvantnom settingu - Emir Sokolović
- Imunoterapija u metastatskom settingu - TBD

Location: Hotel Ibis Sarajevo

Social Share