12:45 - 13:15

HER2-pozitivan metastatski karcinom dojke – novosti u tretmanu

Semir Bešlija

Social Share