14:20– 15:10

Imunoterapija u tretmanu malignog melanoma

Moderatori: Amina Jalovčić Suljević, Dijana Koprić
Prezentacije:
Imunoterapija u tretmanu malignog melanoma - Amina Jalovčić Suljević
Prikaz kliničkog slučaja:
Marija Kraljević
Amina Hadžibeganović
Erna Šehić Kozica

Location: Hotel Ibis Sarajevo

Social Share