14:45 - 15:45

Karcinom dojke

Moderator: Zdenka Gojković
Panel: Berisa Hasanbegović, Timur Cerić, Lazar Popović, Semir Bešlija, Ana Tečić Vuger

Imuni checkpoint inhibitori u tretmanu uznapredovalog trostruko negativnog karcinoma dojke - Berisa Hasanbegović
Nove mogućnosti I klinički izazovi vezani za ulogu imunoterapije u tretmanu ranog trostruko negativnog karcinoma dojke - Semir Bešlija
Diskusija

Social Share