10:15 - 11:30

Karcinom pluća

Moderator: Timur Cerić
Panel: Bešlija Semir, Mirko Stanetić, Šefika Umihanić, Dalma Udovčić Gagula

Odabir prve linije imunoterapije za uznapredovali nemikrostanični karcinom pluća - Šefika Umihanić
Značaj profiliranja kod nemikrocelularnog karcinoma pluća – uloga patologa - Dalma Udovičić Gagula
Novosti u liječenju mikrocelulararnog karcinoma pluća - Mirko Stanetić
Diskusija

Social Share