16:20– 17:00

Imunoterapija u tretmanu ginekoloških tumora

Moderatori: Anes Pašić, Lejla Alidžanović
Prezentacije:
Imunoterapija u tretmanu ginekoloških tumora - Anes Pašić
Prikaz kliničkog slučaja:
Zerina Mešanović Suljkanović
Prikaz kliničkog slučaja:
Emina Borovac Gurda
Prikaz kliničkog slučaja:
Danijela Dodig

Location: Hotel Ibis Sarajevo

Social Share