14:45 - 15:15

Optimalan odabir terapije u okviru adjuvantnog i metastatskog liječenja za EGFR mutacijski pozitivan NSCLC

Timur Cerić

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Social Share