09:45 - 11:45

PARP inhibitori

Moderator: Anes Pašić, Timur Cerić

Mehanizam PARP inhibicije u tretmanu karcinoma jajnika – Nermina Ibišević
U susret PARP-u: Remodeliranje načina promišljanja o novodijagnosticiranom uznapredovalom ovarijskom karcinomu – Tajana Silovski
PARP monoterapija i kombinacije u tretmanu karcinoma prostate – Lazar Popović
PARP inhibitori u tretmanu karcinoma dojke – Berisa Hasanbegović

Prezentacija kliničkog slučaja: Maja Popović i Iva Nikles

Social Share