11:30 - 12:15

Glosarij CD/MSD Satelit

„Keytruda® (pembrolizumab) – ključ za bolje ishode u liječenju NSCLC“
Moderator: Semir Bešlija
Panel: Šefika Umihanić, Mirko Stanetić

Social Share