09:40 - 10:40

Imunoterapija u tretmanu karcinoma pluća

Moderator: Timur Cerić
Prezentacije:
Imunoterapiju u tretmanu karcinoma pluća - Marija Perić Sulić
Prikaz kliničkog slučaja:
- Ema Voloder
- Mujo Kadrić
- Erna Šehić Kozica

Location: Hotel Ibis Sarajevo

Social Share