12.30-13.30

Satelitski simpozijum kompanije Glosarij CD/MSD – zlatnog sponzora konferencije

„KEYTRUDA® (pembrolizumab) u liječenju melanoma i TNBC-a u ranim stadijima“
Moderator: Prof dr Semir Bešlija
Prim dr Dijana Koprić

Location: Hotel Ibis Sarajevo

Social Share