15:10 - 16:10

Imunoterapija u tretmanu uroloških tumora

Moderatori: Timur Cerić, Azra Rašić
Prezentacije:
Imunoterapija u karcinomu bubrega – Inga Marijanović
Imunoterapija u karcinomu mokraćnog mjehura - Timur Cerić
Prikaz kliničkog slučaja:
-Imunoterapija u tretmanu karcinoma bubrega - Anes Šabanović
-Imunoterapija u tretmanu karcinoma mokraćnog mjehura - Danijela Dodig

Location: Hotel Ibis Sarajevo

Social Share