09:00 - 09:55

Genitourinarni karcinomi

Moderator: Timur Cerić
Panel: Lazar Popović, Inga Marjanović

Inkorporiranje imunih checkpoint inhibitora u kliničku praksu tokom tretmana urotelijalnog karcinoma - Lazar Popović
Optimalno korištenje imunoterapije u tretmanu karcinoma bubrega - Timur Cerić
Diskusija
Pauza

Social Share