09:00 - 09:45

Maligni melanom

Kako odabrati optimalnu prvu liniju terapije za metastatski BRAF pozitivni melanom – Maja Banjin

Prezentacija kliničkog slučaja: Lejla Alidžanović, Tatjana Vuković i Benjamin Bećirević

Social Share