17:15 - 18:15

Tretman neželjenih efekata imunoterapije

Moderator: Luka Simetić

Tretman najčešćih neželjenih efekata imunoterapije - Dijana Koprić
Vodiči za tretman toksiciteta izazvanog check point inhibitorima - Sanda Čale

Social Share